Jahutoodete tootmine/müümine
Loomasööda müük
Jahvatamise teenus